Kleuters

Informatie kleutergroepen Cuneraschool

De leerkrachten voor de kleutergroepen zijn: 

Groep 1 / 2 A  'Berengroep'  Eveline Lobeek en Lianne van Ravenswaaij

Groep 1 / 2 B  'Vissengroep' Lianne van Ravenswaaij en Caroline Smit

Groep 1 / 2 C  'Kikkergroep' Maaike Brinkhuis en Sharon Aantjes

Ons motto: Spelen hoort bij kleuters. Spelen is leren, leren is spelen. 

De Vreedzame School: 

Wij maken gebruik van de methode: De Vreedzame school. Dit is een doorgaande lijn door de hele basisschool over hoe wij met elkaar omgaan. Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling geeft deze methode een mooie structuur. Wij vinden het uitermate belangrijk dat de kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Iedereen hoort erbij, wij houden rekening met elkaars verschillen, en lossen problemen op via een stappenplan. Hiermee helpen we onze kleuters naar meer zelfstandigheid.  

Het dagritme ziet er als volgt uit: 

De kinderen komen, in de coronatijd, vanaf het kleuterplein zelfstandig de klas binnen. Hier worden ze opgevangen door de leerkracht, ze gaan hun handen wassen en hangen hun jas en hun tas aan de kapstok. 

Inloop: 

De kinderen ontmoeten elkaar en starten spelenderwijs met verschillende activiteiten: Spelen in hoeken, spelletjes aan tafels, puzzelen of spelen met constructie.  

Kring : 

Dit is een belangrijk moment om elkaar welkom te heten, we bespreken belangrijke dingen die de kinderen hebben meegemaakt. Dan worden de namen opgelezen en we benoemen welke dag het is. Hierbij zingen we verschillende liedjes zoals welke dag het is, de dagen van de week, welk weer is het, we benoemen de datum, seizoenen en bespreken speciale momenten. 

Er zijn meerdere kringactiviteiten op een dag o.a.  voorbereidende taal-/leesactiviteiten  zoals voorlezen, vertellen, prentenboeken, kringgesprekken, rijmen en versjes, raadsels, poppenkast, taalspelletjes en schooltelevisie.  Ook voorbereidende rekenactiviteiten zoals rekenbegrippen, seriëren, ordenen, sorteren, tellen, meten, wegen, tijdsbegrippen, kleur en vorm, bouwen, ruimtelijke oriëntatie. 

Spelen en werken: 

In de ochtend kiezen de kleuters een opdracht van het planbord. De keuzemogelijkheden zijn: spelen in hoeken (speelhoek, bouwhoek, zand-, watertafel, poppenkast, winkeltje, verfbord, leeshoek). Een taalactiviteit, een rekenactiviteit, een teken-, knutsel- of een motoriekactiviteit. Ook werkt er dagelijks een klein groepje kinderen in de kleuterhal met een vrijwilliger die een begeleid spel met hen speelt. 

Speellokaal: 

In het speellokaal worden verschillende bewegingslessen gegeven. Gymlessen met o.a. klim- en klautertoestellen, hanteermateriaal, spellessen, dramatische vorming, muzieklessen. Bij de gymlessen gymmen de kinderen in hemd en onderbroek. Voor de gymlessen is het de bedoeling dat u gymschoenen voor uw kind aanschaft, deze worden op school in tassen bewaard. 

Eten en drinken: 

De kinderen nemen een eigen drinkbeker en een gezond tussendoortje mee. Op dinsdag en donderdag altijd fruit of groente, voor de andere dagen is de keuze vrij hoewel wij een gezond tussendoortje prefereren. De beker wordt na het drinken opnieuw met water gevuld en op een plankje in de keuken gezet. De kinderen kunnen zo de gehele dag door voldoende drinken. 

Buitenspel: 

Bij het buitenspelen hebben we een gevarieerd en ruim schoolplein met klimtoestellen, een glijbaan, schommels, een zandbak, tegels, gras en struikjes om te struinen, onderzoeken en spelen. Uit de schuur komen fietsen, steppen, karren, bouw- en sjouwmaterialen, zandbakspeelgoed, ballen tevoorschijn. 

Lunch: 

Tussen de middag kunnen de kinderen naar huis om te eten of ze worden in de klas opgevangen door een overblijfkracht. De kinderen nemen hun eigen brood mee. Ze kunnen de beker opnieuw vullen met water, eventueel nemen ze een extra beker mee van thuis. Na het eten in het lokaal gaan de kinderen onder toezicht buitenspelen, tekenen-, knutselen of spelletjes doen in de ‘Vlieger’; de gemeenschapsruimte. 

Middagprogramma: 

Inloop: Na de lunch komen de kinderen terug in de klas. Hier gaan ze spelen met verschillende constructiematerialen tot alle kinderen weer aanwezig zijn. 

Daarna volgen weer kringactiviteiten, spel in de gymzaal en/ of buitenspel. Spelen en werken is vaak een vrije keuze of een activiteit in kleine groepjes onder begeleiding van de leerkracht. 

Muziek: 

Zingen doen we veelvuldig en muzieklessen vinden wekelijks plaats. Hiervoor maken wij gebruik van onze muziekmethode ‘Eigenwijs’ of andere bronnen.  

Alle genoemde activiteiten dragen bij tot de totale ontwikkeling van kleuters. Die ontwikkeling heeft verschillende aspecten, die niet los staan van elkaar: de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de werkhouding. 

Leerlingvolgsysteem Onderbouwd: 

Om de ontwikkeling te volgen maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem Onderbouwd. Onderbouwd werkt met drie thema’s per seizoen. In ieder thema zijn de taal-, reken- en motoriekdoelen verwerkt. Door goed observeren en het geven van lessen en opdrachten tijdens kringen, spelen/werken en spel kunnen wij de ontwikkelingsdoelen bij alle leerlingen goed volgen en registreren. 

Contact met ouders: 

Wanneer een kleuter 3 jaar en 10 maanden is bellen wij de ouders en nodigen wij de leerling uit om vijfmaal te komen wennen. Twee weken nadat de kinderen volledig meedraaien, nodigen we de ouders uit voor een uitgebreid gesprek om nader kennis te maken, om te kijken hoe het gaat en wat er nodig is. Aan het begin van een nieuw schooljaar nodigen we met alle ouders uit voor een gesprek. Daarna worden er vervolggesprekken ingepland door de leerkracht of op verzoek van de ouders. Voorlopig zullen de meeste gesprekken online plaatsvinden via TEAMS. Als het nodig is kan een afspraak in de klas gemaakt worden. Aan het eind van groep 1 en groep 2 krijgen de kinderen een leerling verslag, oftewel rapport mee. 

Verder zijn de volgende punten nog van belang: 

 • Algemene informatie wordt verstrekt via e-mail in de Blauwe brief. 

 • Groepsinformatie plaatst de leerkracht in de schoolapp Social Schools. 

 • Ziekmeldingen kunt u via Social Schools doorgeven. 

 • Vragen aan de leerkracht kunt u persoonlijk doorgeven of in Social Schools. 

 • De drie kleutergroepen hebben een afgesproken ophaalplek op het kleuterplein. Dit zijn de bomen met een ‘eend’, een ‘vis’ en een ‘kikker’. 

 • Indien uw kind overblijft kunt u dit doorgeven aan info.cu@skovv.nl 

 • De kinderen kunnen zich bij het toiletgaan zelfstandig redden. 

 • Jarige kleuters mogen hun verjaardag in de klas vieren. Ze krijgen een feestmuts en er worden liedjes en spelletjes gedaan. Daarna mogen ze in hun eigen groep trakteren, graag voorverpakt of ‘coronaproof’. Ook voor de leerkrachten van de school mag een eenvoudige traktatie worden meegenomen, op de verjaardagskaart zetten alle meesters en juffen of overig personeel dan een handtekening. Helaas mogen ouders wegens de coronamaatregelen voorlopig nog niet in de groep om het eerste kwartier het verjaardagsfeestje mee te maken. 

 • De verjaardag van de leerkrachten wordt op een gezamenlijk moment gevierd. 

 • Excursies, uitstapjes of bijzondere activiteiten staan soms vooraf vermeld in de jaarkalender, soms ontstaat dit later tijdens het schooljaar. Hierbij vragen wij regelmatig hulp van ouders, als de corona maatregelen dit toestaan. 

 • Alle kleuters mogen een schetsboek of plakboek, liefst met spiraal meenemen. Hierin verzamelen wij tekeningen en andere werkjes gedurende de kleuterperiode. 

 • Een aantal keer per jaar is er een kijkochtend of kijkmiddag op school. Ouders mogen dan het laatste kwartier in de groep komen kijken. Helaas kan dit wegens de corona maatregelen voorlopig niet doorgaan. 

 • Twee keer per jaar is er een kindertheater waar uw kind zijn groep aan deelneemt. Verschillende groepen laten dan aan elkaar een optreden zien op het podium. Ook hier kunnen wegens de corona maatregelen voorlopig geen ouders komen kijken. 

 • Voor iedere groep vragen wij één of twee klassenouders. De klassenouder helpt of ondersteunt tijdens activiteiten op school. Vaak beheert de klassenouder een groepsapp.