Kleuters

Informatie kleutergroepen Cuneraschool

Onderstaande activiteiten komen iedere dag één of meerdere keren aan de orde. Ze dragen bij tot de totale ontwikkeling van kleuters. Die ontwikkeling heeft verschillende aspecten, die niet los staan van elkaar: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de werkhouding.  

Spelen hoort bij kleuters. Spelen is leren, leren is spelen. 

Spellessen bestaan uit het vrije spel of het geleide spel. Het vrije spel is spelen zonder specifieke opdrachten en bedoeld om volop te experimenteren. In de gymzaal wordt gespeeld met klim-, klauter-, glij-, springmateriaal, ballen, hoepels, pittenzakken, etc. Buiten wordt gespeeld met klim-, sjouw-, duw-, kleuter- en zandbakmateriaal.

Met het geleide spel worden de gymnastieklessen onder leiding van de juf bedoeld. Bewegen is ontwikkelen. 

Bij taal zijn de voornaamste aspecten: spreken, luisteren, uitbreiden van de woordenschat, begrippenkennis en klankonderscheiding. 

Wij hanteren verschillende werkvormen: rijmen, versjes, klank herkennen, begripsvorming, poppenkast, raadsels, gesprekken, vertellingen, voorlezen, prentenboeken, taalspelletjes en schooltelevisie. Ook het voorbereidend rekenen komt uitgebreid aan bod. Hierbij besteden we aandacht aan onder andere: de rekenbegrippen, kleur en vorm, meten, wegen, tellen, seriëren, ruimtelijke oriëntatie, tijd en sorteren.  

Twee maal per dag gaan de kleuters “werken”. Hiermee bedoelen we het spelen met materialen in de klas, aan tafel of in de hoeken. In een kleuterklas zijn verschillende hoeken: de speelhoek, de bouwhoek, de zand/watertafel, de luisterhoek, de schilderhoek, het digibord en de lees/schrijfhoek. De materialen, die gebruikt worden, liggen gerangschikt in verschillende kasten: de puzzel/lottokast, de kleur/vormenkast, de knutselkast, de taal/rekenkast en de constructiekast. Het spelen en werken vindt zowel in de ochtend als in de middag plaats. ’s Ochtends kiezen de kinderen een werkje van het planbord. Deze werkjes zijn door de leerkracht voorbereid en uitgezocht. De opdrachten hebben betrekking op het thema, het voorbereiden op taal lezen en rekenen, expressie of de motorische vaardigheden. Hiermee proberen we de verschillende onderwijsdoelen te bereiken. Daarnaast is er steeds een vrije keuze op het planbord. We werken met een apart planbord voor groep 1 en groep 2. Soms wordt het niveau ook aangepast per kind. 

’s Middags mogen de kinderen tijdens het spelen en werken zelf kiezen. Hierdoor krijgen ze volop kans om te exploreren en experimenteren met materialen. Kinderen van groep 2 krijgen na de kerst meer opdrachten, ook ’s middags.  

Muziek is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een kind. Muziek wordt beleefd door kinderen, dus muziek is bewegen. Er worden nieuwe liedjes aangeleerd, gevoel voor maat en ritme wordt ontwikkeld, gehoor en geheugen worden ontwikkeld en improvisatie wordt gestimuleerd. Dramatische vorming komt ook aan bod bij de uitvoeringen voor het Kindertheater.  

Verder zijn de volgende punten nog van belang 

 • 10 Minuten voor het begin van de schooltijd mogen de kinderen de klas in worden gebracht. We starten dan met de ‘inloop’.  
 • De jas en de tas worden aan de kapstok bij de kleur van hun groepje gehangen. 

 • Speeltjes en knuffels kunnen niet mee naar school. Dit werkt aanstekelijk voor andere kinderen. 

 • Ziekmeldingen ontvangen wij graag mondeling of schriftelijk voor schooltijd. 

 • Alle kleutergroepen hebben een eigen ophaalplek op het schoolplein. Dit zijn bomen met de afbeeldingen van ‘eend’, ‘vis’ en ‘kikker’. Daar nemen de leerkrachten de kinderen mee naar toe. Zo blijft het schoolplein overzichtelijk. 

 • Indien uw kind overblijft, kunt u dat invullen op de lijst op de gang. 

 • Wilt u het eten voor het overblijven en het tussendoortje splitsen en bespreken met uw kind? Op dinsdag en donderdag eten we alleen fruit of groente als tussendoortje. 

 • Kinderen moeten zelfstandig het toilet gebruiken op school. Daarom is het fijn als u thuis aandacht besteedt hieraan.  

 • De verjaardag van papa en mama kan op de verjaardagskalender in de klas geschreven worden, zodat er een cadeautje gemaakt kan worden. Voor opa’s en oma’s kunt u thuis een cadeautje maken. Alleen bij bijzondere gelegenheden kan dit op school.  

 • Als kinderen op school hun verjaardag vieren, mogen de ouders even in de klas blijven.  

 • De verjaardagen van de leerkrachten van de kleutergroepen worden gezamenlijk gevierd.  

 • Alle kinderen mogen een schetsboek meenemen voorzien van naam. Liefst met spiraal zodat de bladen goed blijven zitten. 

 • Voor de gymles hebben de kinderen gymschoenen nodig, liefst zonder veters. Een gymtas krijgen ze van school.  

 • Een aantal keer per jaar is er een kijkochtend of kijkmiddag op school. Ouders mogen dan het laatste kwartier van de ochtend of middag in de groep komen kijken. 

 • Twee keer per jaar is er een kindertheater. De kinderen laten dan een optreden zien op het podium. Ouders mogen hierbij komen kijken.  

 • Gedurende het schooljaar worden er diverse uitstapjes georganiseerd. Soms doen we hierbij een beroep op ouders die willen begeleiden. Vaak hangt er dan een lijst op de deur waarop u kunt inschrijven.  

 • Voor iedere groep vragen we een of twee klassenouders. De klassenouder helpt of ondersteunt tijdens activiteiten op school.