Leerlingenzorg

Wanneer je met elkaar de missie van school naleeft, betekent dat dat er geen kinderen worden uitgesloten. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat het straks vol zelfvertrouwen de wereld kan gaan ontdekken. Elk kind mag daarbij z’n eigenheid meenemen en wij willen erop vertrouwen  dat we onze leerlingen kunnen uitdagen zich te ontwikkelen, op welk niveau dan ook. En omdat die niveaus verschillen, is een goede zorgstructuur daarvoor noodzakelijk. Kinderen ontwikkelen zich nou eenmaal niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. 

Bij ons op school willen we daar oog voor hebben en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Zo kan er bijvoorbeeld verlengde instructie geboden worden aan kinderen die dat nodig hebben door de groepsleerkracht, remedial teacher (RT) of een van onze onderwijsassistenten. Voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben, compacten we de reguliere lesstof en bieden we verrijkende en verdiepende taken. Ook is er de mogelijkheid tot deelname aan onze routegroep of onze externe plusgroep, waar kinderen op een hoger denkniveau worden aangesproken. We bieden extra begeleiding aan kinderen met dyslexie of dyscalculie en er is extra ondersteuning mogelijk op sociaal-emotioneel gebied. 

De intern begeleider is, samen met de leerkrachten, verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en beschikt over een breed netwerk aan externe specialisten die hierin adviseren en faciliteren.

Het realiseren van goede leerlingenzorg is op de Cuneraschool een continue proces dat telkens weer wordt herzien en aangepast aan veranderende omstandigheden. In ons zorgplan zetten we uiteen op welke manier we dat doen en wie daar allemaal bij betrokken zijn. Dit plan wordt jaarlijks opnieuw bekeken en bijgesteld. U vindt het zorgplan hieronder.