Bereikbaarheid

Bij het halen en brengen van de kinderen naar school wordt u verzocht om de volgende regels in acht te nemen ten behoeve van de veiligheid van de kinderen: 

  • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets; 
  • Komt u met de fiets, loopt u dan met de fiets aan de hand vanaf de Herenstraat naar het schoolplein via het voetpad of maak gebruik van de fietshelling die via het fietspad van de Cuneraweg naar school is aangelegd;
  • Wanneer u toch met de auto komt, parkeer uw auto dan op het kerkplein, voor of naast de kerk.
  • Parkeer uw auto niet op het toegangspad naar de kerk, u blokkeert dan al het verkeer.
  • Op de Stationsweg geldt een parkeer- en stopverbod;
  • Op het pad vanaf de Stationsweg naar school, lopen we met de fiets aan de hand;
  • Parkeer niet op de priveparkeerplaatsen van de bewoners op de Stationsweg;
  • Let zelf op uw kind(eren) en laat ze niet op het talud naast de school spelen;
  • Op het kerkplein hebben voetgangers voorrang!
  • Heeft u iets aan de juf/meester te melden, doet u dat dan s.v.p. op een briefje, eventueel kort mondeling voor schooltijd. De leerkracht is er dan voor de kinderen en kan geen gesprekken met ouders voeren. Een afspraak maken kan natuurlijk wel.