Medezeggenschapsraad

 

De Cuneraschool heeft een medezeggeschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De rol van de MR is vooral om (pro)actief mee te denken en mee te beslissen over zaken die bijdragen aan een prettige school die kwalitatief goed onderwijs biedt voor onze leerlingen. Elke zes weken heeft de MR een vergadering. Deze vergaderingen zijn vrijwel altijd vooor iedereen toegankelijk. 

Voor meer informatie over de MR, de samenstelling en de vergaderdata voor dit schooljaar verwijzen wij u naar de schoolgids en de jaaragenda.

Voor contact met de MR kun u gebruik maken van het mailadres: mr.cu@skovv.nl

De MR leden in het schooljaar 2023-2024 zijn:

Personeel: Richard Verkerk, Rob Diepenbroek en Mieke Teunissen

Ouders: Martijn van den Hombergh (voorzitter), Edwin Zeller en Boukje Zonneveld

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2022-2023.pdf

Notulen

Notulen MR 15-4-2024.pdf Notulen MR 2024-01-16.pdf

Notulen MR 2023-11-13.pdf

Notulen MR 2023-01-23.pdf

Notulen MR 2022-09-19.pdf