Medezeggenschapsraad

De Cuneraschool heeft een medezeggeschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De rol van de MR is vooral om (pro)actief mee te denken en mee te beslissen over zaken die bijdragen aan een prettige school die kwalitatief goed onderwijs biedt voor onze leerlingen. Elke zes weken heeft de MR een vergadering. Deze vergaderingen zijn vrijwel altijd vooor iedereen toegankelijk. 

Voor meer informatie over de MR, de samenstelling en de vergaderdata voor dit schooljaar verwijzen wij u naar de schoolgids en de jaaragenda.

Voor contact met de MR kun u gebruik maken van het mailadres: mr.cu@skovv.nl

Jaarverslag

Notulen

Notulen MR 2021-04-20.pdf

Notulen MR 2021-01-19.pdf