Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen

De Cuneraschool heeft twee vertrouwenspersonen binnen de school. Dit zijn Karlijn Soeterik (intern begeleider) en Joke Strijbosch (leerkracht groep 3). Zij informeren teamleden, ouders en vooral kinderen over de wegen die openstaan als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Karlijn Soeterik: ib.cu@skovv.nl
Joke Strijbosch: j.strijbosch@skovv.nl

Externe vertrouwenspersoon SKOVV

In beginsel kan iemand met een klacht of geschil zich direct wenden tot het bestuur van SKOVV of een van de commissies, maar het verdient de voorkeur niet meteen de weg van de officiële klacht te kiezen.
Door met elkaar te praten en vooral goed te luisteren zal een officiële klachtenprocedure meestal te voorkomen zijn. De zorgvuldigheid brengt mee dat een probleem altijd eerst met de direct betrokkene zelf wordt besproken. Een leerkracht doet er verstandig aan zo snel mogelijk met de ouders contact te zoeken en open kaart te spelen over een probleem. Het kan ook zeer nuttig zijn dat hij/zij een probleem vroegtijdig in het team bespreekt.
Bovendien kan het raadzaam zijn de vertrouwenspersoon van de school of het bestuur om advies te vragen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de (externe) vertrouwenspersoon in de voorfase van de behandeling van klachten een belangrijke rol kan vervullen. Door het tijdig inschakelen van een vertrouwenspersoon kan escalatie worden voorkomen.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:

Sonja Tettero

06-24676470

sonja@vertrouwenszaken.nl 

http://vertrouwenszaken.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van SKOVV https://www.skovv.nl/organisatie/klachtenregeling