Tussenschoolse opvang

Op de Cuneraschool is er de mogelijkheid om kinderen tussen de middag over te laten blijven. De kinderen eten een zelf meegebracht broodje en drinken en daarna mogen ze meestal kiezen of ze binnen gaan spelen of dat ze naar buiten gaan.

De kleuters spelen op het kleuterplein en de andere groepen op het grote plein.

Om 12.25 uur gaan alle kinderen even lekker naar buiten.

De TSO-coördinator is Theresa van den Berg, zij coördineert en houdt de administratie bij. Er zijn elke dag voldoende overblijfkrachten aanwezig. Deze mensen zijn opgeleid en hebben diverse cursussen gevolgd t.a.v. pedagogiek, veiligheid en verantwoordelijkheid en hebben ook de cursus voor de Vreedzame School gevolgd.

Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld voor de TSO. De begroting wordt aangeboden aan de directeur ter goedkeuring.

Bij de overblijf hanteren we de regels die bij Vreedzaam horen. De meeste overblijfkrachten zijn hiervoor geschoold.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Theresa van den Berg ,info.cu@skovv.nl of 0317-614119.

Meer praktische informatie vindt u in onze schoolgids.