Ouderraad

De Cuneraschool heeft een betrokken ouderraad. De leden van de ouderraad worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De Ouderraad verleent op diverse terreinen in en om de school haar medewerking. Een grote plaats in dit geheel is de ondersteuning van festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval en bij activiteiten zoals het schoolreisje en de sportdag. De kosten voor het organiseren van al deze activiteiten worden gedekt uit de inkomsten die via het ouderfonds (vrijwillige ouderbijdrage) en via de oudpapier-actie ontvangen worden.

De ouderraad heeft een huishoudelijk reglement opgesteld.