Ouderraad

De Cuneraschool heeft een betrokken ouderraad.  De Ouderraad verleent op diverse terreinen in en om de school haar medewerking. Een grote plaats in dit geheel is de ondersteuning van festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval en bij activiteiten zoals het schoolreisje en de sportdag. De kosten voor het organiseren van al deze activiteiten worden gedekt uit de inkomsten die via het ouderfonds (vrijwillige ouderbijdrage) ontvangen worden. 

De ouderraad bestaat voor het schooljaar 2022-2023 uit de volgende ouders:

Anka van Panhuys (voorzitter)
Robert Stoer (penningmeester)
Antoinette van Loon (secretaris)
Colinda Boelee
Elke Korver
Mieke Talsma
Ycke Nederlof
Tessa Delpeut
Linda Steegmann
Jessica McGonigle
Marjolien Ariaans
Barbara Hoogmans
Sophia de Kock

De ouderraad heeft een huishoudelijk reglement opgesteld.