Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang tijdens de vakanties en studiedagen (vanaf 7.30 uur ’s ochtends tot 18.30 uur ’s avonds).

Op de Cuneraschool is gekozen de buitenschoolse opvang uit te besteden aan een professionele kinderopvangorganisatie; Stichting Kinderopvang Rhenen (SKR). Sinds 2007 heeft de school een BSO-overeenkomst met SKR. SKR draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor de buitenschoolse opvang. Zij biedt BSO aan op de Cuneraschool (BSO Splesh) en nog op drie andere locaties in Rhenen, waaronder een sport en spel BSO op Candia. U kunt zelf bepalen op welke locatie u BSO afneemt; u kunt kiezen voor de BSO op de Cuneraschool, maar u kunt ook kiezen voor een andere locatie of BSO op verschillende locaties.

De voorschoolse opvang vindt plaats op de locatie van SKR aan de Acacialaan.

De Algemene Voorwaarden Kinderopvang kunt u vinden op de website van SKR.

NB. Ouders zijn niet verplicht om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang die door de school geregeld is via SKR, maar kunnen uiteraard ook van andere mogelijkheden en organisaties voor kinderopvang gebruik maken. U heeft hierin uiteraard een vrije keuze.

Website SKR

 

In Rhenen is nog een kinderopvangorganisatie gevestigd. Kinderopvang de Regenboog is een kleinschalige professionele organisatie, die naast reguliere opvang ook flexibele opvang biedt. Op school is van beide organisaties een folder aanwezig met meer informatie hierover.

Website Regenboog